Escape games

Miejsce, które rozwija wyobraźnię
Wiele lokali w dużych polskich miastach oferuje standardowe usługi i współcześnie mało powstało miejsc takich jak pokój zagadek, w których można bawić się kreatywnie wykorzystując czas. Kilkadziesiąt minut, na które ludzie zgadzają się uwięzić w małym pomieszczeniu ze skrywanymi zagadkami, to czas jaki powinien im wystarczyć na rozszyfrowanie hasła otwierającego drzwi.

Myślenie pod presją umykających minut niewątpliwie rozwija wyobraźnię i sprawia, że rozwija się kreatywność. Pokój zagadek uczy także logicznego myślenia i wydobywa z uczestników zabawy spryt i inteligencję. Z całą pewnością jest to miejsce, które odwiedzić warto z samej ciekawości, ale przede wszystkim dla osobistego rozwoju.

escape5